Tarık Aydın İnşaat

 

 

Türkiye’nin en güzel ilerinden biri olan Trabzon 4 bin yıllık geçmişe sahip, kültür, sanat, spor, turizm ve ticaret şehridir. Doğu ile batı arasında yer alan stratejik konumu, farklı kültür miraslarını barındıran ve sergileyen tarihi dokusu ile eskiden beri tam bir dünya kentidir.

Aydın Gayrimenkul inşaat olarak, geliştirdiğimiz projemizle bu eşsiz güzellikler şehri, Trabzon da;

Binalarımızın yapımında hem eski Anadolu mimarisine, hem de modern yapı mimarisine önem vererek hazırlamış olduğumuz görkemli ışık konakları projemizi kazandırmaktan büyük mutluluk duyuyoruz.

Hizmette, üretimde Kalite ve güvenilirlik prensiplerinden asla taviz vermeden çalışan. Tarık Aydın Yurt dışında iş yapmasına rağmen, Trabzon’a özel bir önem vermekte, ortaya çıkan her eserin mükemmel olması için uğraşmaktadır.

Tarık Aydın, inşaat alanının dışında kozmetik, araştırma ve danışmanlık alanlarında da faaliyet göstermektedir. Ülkemizin geleceği için yeni istihdam alanları oluşturarak, Türk ekonomisine ve milletine katkıda bulunmaktadır. Tarık Aydın yurt içi ve yurt dışında yaptığı tüm işlerde bu amacına uygun olarak çalışmaya devam etmiş, Türk ekonomisine katkı sağlamaya devam edecektir.

Kalite Standartı

Işık Konakları projesi, tasarımdan üretime tüm aşamalarda müşteri odaklı bir anlayışla yönetilmiş; yaşam kalitesi ve memnuniyet ön planda tutularak projelendirilmiştir.

Tarık Aydın İnşaat, öncelikle Işık Konakları’nda üretimin tüm süreçlerinde denetim mekanizmasını kurarak, minimum hatayla üretimin gerçekleştirilmesini sağlamaktadır.

Işık Konakları’nda tüm yüzeyler, yaşamsal güvenlik kriterlerine uygun üretilmiştir.

Işık Konakları; Resmi makamlarca onaylı zemin etüt raporu doğrultusunda, yürürlükteki son deprem yönetmeliği, T.S. 500 Betonarme Yapıların Tasarım ve Yapım Kuralları, 4708 sayılı Yapı Denetim Kanunu ve ilgili yönetmelik hükümlerine uygun bir şekilde yüksek teknolojiyle üretilmektedir.

Şantiyede ve laboratuarlarda teknik danışmanlarca yapılan testlerde kalite kontrolüne tabi tutulan, TSE belgeli yüksek kaliteli yapı malzemeleriyle projelendirilerek hayata geçirilmektedir.

Projedeki binaların tamamında, detaylı zemin sondajlarına ve hazırlanan ayrıntılı zemin etüt raporlarına uygun olarak; yükleri sağlam zemine aktaran betonarme çift yönlü sürekli temel ve deprem kuvvetlerini güvenli bir şekilde karşıladığı kanıtlanmış betonarme perde çerçeveli taşıyıcı sistem kullanılmıştır.

Işık Konakları projesi, TSE’ye ve kalite güvence belgeli betonarme projesine uygun yüksek kaliteli C30 hazır beton  ve betonarme çeliği (bahçe ve istinat duvarları da dahil) kullanılarak inşa edilmektedir.

Işık Konakları’nda ses, koku, rutubet, su ve ısı problemlerinin oluşmaması için son teknoloji ve izolasyonla mükemmel uygulamalar yapılmaktadır.

Çevre Politikası

Tarık Aydın İnşaat olarak, faaliyet gösterdiğimiz tüm çalışma alanlarında çevreyi korumak en temel görevimizdir. Bu doğrultuda;

·         Projelendirme ve imalat sırasında çevrenin korunması konusunda dünya standartlarını uygulamak,

·         Bizden sonraki kuşaklara doğal yaşam alanları oluşturmak için çalışmak,

·         Çevre ile ilgili yasa ve yönetmeliklere ve çevre standartlarına uygun çalışmak,

·         Risk değerlendirmeleri yapmak ve kaza vb. acil durumda çevreye olumsuz etkimizi azaltacak şekilde hazırlıklı olmak,

·         Çevre ile ilgili çalışmaları periyodik olarak gözden geçirmek ve performansımızı sürekli olarak arttırmak temel ilkelerimizdir.